Kohti reformia

Kohti reformia -koulutuskokonaisuuden tavoittena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä ja esimiehiä toimintakulttuurin muutoksessa ammatillisen koulutuksen reformin tuomien vaatimusten mukaisesti.

KOHDERYHMÄ
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisesti johto, esimiehet ja laadun kehittämisestä vastaavat henkilöt.

KOULUTUSKOKONAISUUS
Kokonaisuus sisältää neljä koulutusosiota. Kunkin koulutusosion tarkemmasta sisällöstä ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta koulutuksella voidaan vastata juuri ko. koulutuksen järjestäjän tarpeisiin.

KOULUTUSOSIOT

  • Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöisssä
  • Yhteisöllisyyden vahvistaminen
  • Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset oppimispolut
  • Osaamisen arviointi

TOTEUTUS
Koulutusten sisällöt ja työskentelymuodot täsmennetään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työelämäyhteistyössä hyödynnetään omia verkostoja.

HINTA 
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Kohti reformia on ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishanke.

KYSY LISÄÄ
Jutta Paukkonen, täydennyskoulutuksen päällikkö, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4877 003